Бүгін 4-сынып оқушыларының инновациялық мектептерге орналасуға дайындық деңгейін айқындау мақсатында “Сабақтастық-үздіксіз білім беру кепілі” саминары өтті.